Ubberud skole - gode rammer for et godt liv

  • 02-12-2015
    14:30-16:45
    Skole-hjemsamtaler med Simon · 04
    1
  • ikon
    Marianne Antonsen den 17-04-2015
    Ændring af skolebuskørslen fra kommende skoleår.
     
    Skolebuskørslen sendes i udbud her i foråret 2015 med ikrafttrædelse til skolestart august 2015. I den forbindelse ændres der på proceduren for, at søge skolebuskort. Det er ikke længere skolen der varetager administrationen af skolebussen. Dette flyttes til Mobil i Odense, som også varetager administrationen af skolebusserne til de andre folkeskoler i Odense Kommune.
     
    Det betyder for jer, at:
    • Der kommer ny vognmand, som skal varetage kørslen (hvem der vinder kørslen for jeres skole, offentliggøres lige inden sommerferien)
    • Der ændres lidt i ansøgningsproceduren, se beskrivelse længere nede i denne mail
    • Det vil fremover være Mobil i Odense der udsteder bevilling og skolebuskort, som sendes direkte til jer som forældre
    • I som forældre kan altid kontakte Mobil i Odense, se vores kontaktoplysninger længere nede i denne mail
     
    Ansøgningsprocedure (gældende fra skoleåret 2015/2016)
    • Der skal fremover søges via vores ansøgningsskema, som kan findes på vores web-side: http://www.odense.dk/topmenu/selvbetjening/koerselsordninger?alias=mobiliodense
      Vælg Elevbefordring, ”læs mere” eller ”ansøg” direkte.
    • Alle elever der gerne vil benytte skolebussen fra skolestart august 2015 skal udfylde en ansøgning og sende den digitalt eller pr. post til Mobil i Odense, gerne inden den 1/6-15, så vi er sikre på, at alle der er berettiget, kan nå at få et buskort inden skolestart.
      Der sendes bevilling samt skolebuskort eller afslag til jer i løbet af juli måned.
    • Hvis der er plads i bussen, bevilger vi gerne ekstraordinære bevillinger. Dette vil ske i løbet af september måned 2015. I august og september må I selv sørge for befordring frem og tilbage. Denne deadline, da vi ved, af erfaring fra andre skoler, at der kommer en del ansøgninger i august og september, som først skal behandles. Der skal først og fremmest være plads til de elever der er berettiget til bussen.
    • Når I har fået bevilget et skolebuskort, gælder bevillingen så længe eleven er berettiget til det. I er forpligtiget til at kontakte os, hvis I flytter eller eleven skifter skole.
    • Dem af jer, der får bevilget et ekstraordinært skolebuskort, skal søge hvert år. Dette, da vi ikke kan vide, hvor mange ekstra pladser vi har, hvert skoleår.
    • Vedlagte kort viser de områder og klassetrin, hvor man er berettiget til at benytte skolebussen. F.eks. hvis I bor i et grønt område og barnet går i 0. eller 1. klasse, så er barnet berettiget til at benytte skolebussen. Ligeså det blå område som er for elever fra 0. til og med 3. kl. og det gule område som er for elever fra 0. til og med 6. kl.
     
    Kontaktoplysninger til Mobil i Odense:
    Tlf. nr. 6375 8100
    Mail: mobiliodense@odense.dk
    Tlf. tid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9.00 – 11.00. Onsdag lukket.
     
    Der vil senere komme information ud til jer med oplysninger og tlf. nr. på den vognmand som kommer til at køre turene i jeres område.
     
    Med venlig hilsen
    Mobil i Odense
     
     
     
    Venlig hilsen
     
    Charlotte Serup Hansen
    Visiterende sagsbehandler
     
    Mobil i Odense
    By- og Kulturforvaltningen
    Odense Kommune
    Nørregade 36 - 38
    Postboks 740, 5100  Odense C
     
    Tlf. 6375 8100
    mobiliodense@odense.dk
     
    Direkte: tlf: 6551 2570, chsn@odense.dk
     

     
Ingen aktuelle dokumenter

Besøgstæller

30333