Ubberud skole - gode rammer for et godt liv

 • 03-06-2015
  14:30-17:00
  Skolehjemsamtaler med Arne · 04 · 05 · 06
  1
 • 03-06-2015
  15:10-16:50
  Skolehjemsamtaler hos Carsten · 06 · 04 · 05
  1
 • ikon
  Marianne Antonsen den 02-06-2014
  VIGTIGT - SKOLEBUS

  Hermed lidt information vedr. skolebussen fremover.

  Nye regler og nye skolevejsvurderinger for Ubberud Skole.
  Det betyder at 0.- 6. kl. kan ansøge om buskort hvis man bor i de gule områder. Kort vedl.

  7.- 9. kl. kan desværre ikke mere forvente buskort, da Odense Kommune har vurderet at alle elever fra 7. kl. og op er sikre i trafikken.

  Mobil i Odense skal overtage al skolekørsel i Odense Kommune, men indtil 1.3.15 har vi stadig fået lov til at administrer det delvist selv.

  Pr. 1.8.2014 er der nye regler for befordring med skolebus. Man får ikke længere automatisk buskort når man starter/går på Ubberud Skole.  Man skal nu selv ansøge om befordring hvis man ønsker at køre med skolebus til og fra skolen. Så selv om man tidligere har modtaget buskort skal
  man nu ansøge på ny.
  ( Dette gælder dog ikke dem som i foråret 14 har indleveret et ansøgningsskema til kontoret).


  Indtil 1.3.15 skal man gå på mobil i Odense's hjemmeside (vedl.) og udfylde ansøgningsskema. Skemaet skal så sendes/afleveres på Ubberud Skole og IKKE til mobil i odense. Herefter vil skolen lave buskort til de børn som har søgt.

  For at være sikker på, at de børn som har søgt, kan få et buskort første skoledag efter ferien, skal vi bede om at få ansøgningskema senest fredag den 27/6.

  Efterfølgende ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge de kommer ind, og man kan derfor ikke forvente buskort fra første skoledag.

  vedl. link til ansøgningsskema samt kort over skolens skoledistrikt vedl.
   
 • ikon
  Marianne Antonsen den 17-04-2015
  Ændring af skolebuskørslen fra kommende skoleår.
   
  Skolebuskørslen sendes i udbud her i foråret 2015 med ikrafttrædelse til skolestart august 2015. I den forbindelse ændres der på proceduren for, at søge skolebuskort. Det er ikke længere skolen der varetager administrationen af skolebussen. Dette flyttes til Mobil i Odense, som også varetager administrationen af skolebusserne til de andre folkeskoler i Odense Kommune.
   
  Det betyder for jer, at:
  • Der kommer ny vognmand, som skal varetage kørslen (hvem der vinder kørslen for jeres skole, offentliggøres lige inden sommerferien)
  • Der ændres lidt i ansøgningsproceduren, se beskrivelse længere nede i denne mail
  • Det vil fremover være Mobil i Odense der udsteder bevilling og skolebuskort, som sendes direkte til jer som forældre
  • I som forældre kan altid kontakte Mobil i Odense, se vores kontaktoplysninger længere nede i denne mail
   
  Ansøgningsprocedure (gældende fra skoleåret 2015/2016)
  • Der skal fremover søges via vores ansøgningsskema, som kan findes på vores web-side: http://www.odense.dk/topmenu/selvbetjening/koerselsordninger?alias=mobiliodense
   Vælg Elevbefordring, ”læs mere” eller ”ansøg” direkte.
  • Alle elever der gerne vil benytte skolebussen fra skolestart august 2015 skal udfylde en ansøgning og sende den digitalt eller pr. post til Mobil i Odense, gerne inden den 1/6-15, så vi er sikre på, at alle der er berettiget, kan nå at få et buskort inden skolestart.
   Der sendes bevilling samt skolebuskort eller afslag til jer i løbet af juli måned.
  • Hvis der er plads i bussen, bevilger vi gerne ekstraordinære bevillinger. Dette vil ske i løbet af september måned 2015. I august og september må I selv sørge for befordring frem og tilbage. Denne deadline, da vi ved, af erfaring fra andre skoler, at der kommer en del ansøgninger i august og september, som først skal behandles. Der skal først og fremmest være plads til de elever der er berettiget til bussen.
  • Når I har fået bevilget et skolebuskort, gælder bevillingen så længe eleven er berettiget til det. I er forpligtiget til at kontakte os, hvis I flytter eller eleven skifter skole.
  • Dem af jer, der får bevilget et ekstraordinært skolebuskort, skal søge hvert år. Dette, da vi ikke kan vide, hvor mange ekstra pladser vi har, hvert skoleår.
  • Vedlagte kort viser de områder og klassetrin, hvor man er berettiget til at benytte skolebussen. F.eks. hvis I bor i et grønt område og barnet går i 0. eller 1. klasse, så er barnet berettiget til at benytte skolebussen. Ligeså det blå område som er for elever fra 0. til og med 3. kl. og det gule område som er for elever fra 0. til og med 6. kl.
   
  Kontaktoplysninger til Mobil i Odense:
  Tlf. nr. 6375 8100
  Mail: mobiliodense@odense.dk
  Tlf. tid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9.00 – 11.00. Onsdag lukket.
   
  Der vil senere komme information ud til jer med oplysninger og tlf. nr. på den vognmand som kommer til at køre turene i jeres område.
   
  Med venlig hilsen
  Mobil i Odense
   
   
   
  Venlig hilsen
   
  Charlotte Serup Hansen
  Visiterende sagsbehandler
   
  Mobil i Odense
  By- og Kulturforvaltningen
  Odense Kommune
  Nørregade 36 - 38
  Postboks 740, 5100  Odense C
   
  Tlf. 6375 8100
  mobiliodense@odense.dk
   
  Direkte: tlf: 6551 2570, chsn@odense.dk
   

   
Ingen aktuelle dokumenter

Besøgstæller

5806